Mer makt til kommunene i vindkraftsaker redder ikke naturen

foto