En lite gledelig førjulsgave til kinoer fra regjeringa