Det er uforståelig at man prøver å vri det til at det er min modell som er problemet