Politikk er det muliges kunst. Det gjelder også E18.

foto