Debatt: Bare det å snakke høyt om korrupsjon som et problem, kan være uakseptabelt

foto