Hver sommer fråder mediene i beskrivelsene av «måkeplagene». Men måker i byene er kommet for å bli