At Høyre er delt i Hovesaken er bra for oss velgere som ønsker LNF

foto