Når reglene praktiseres for firkantet, trenger vi politikere som ombudsmenn

foto