Vanskelige tider for høner, enten de har fjær eller hår