– Målet: At vi unngår en gradvis utvikling fra ukultur til korrupsjon

foto