Debatt: - Gi kultur, idrett og frivillighet et løft