Helsepersonell fanger opp barn som lever under omsorgssvikt