Småbåthavnene – kulturelle møtesteder i nærmiljøet