Småbåthavnene – kulturelle møtesteder i nærmiljøet

foto