Vi reagerer på at innspill fra styret i Raet nasjonalpark blir sidestilt med utredningene fra fagmiljø