Flytebrygga på Hoveodden har vært der for lenge – den må bort

foto