I min kommune er et areal tilsvarende 87 fotballbaner bebygd i 100-metersbeltet på bare snaut 20 år