Skal Å Energi levere beredskap og leveringssikkerhet – eller utbytte?