Kan Arendal kommune snart fortelle oss om sine planer for eldreomsorgen?