At Grimstad går imot sine egne planer, er en sannhet med modifikasjoner