Voksne som sier ja til skjerm, tar valg også for andres barn