På Sørlandet betaler også menn dyrt for mangel på likestilling