Litt rart at Djupedals enkeltsaker liksom er fellesskapets saker, mens saker som angår vanlige folk, er en form for politisk falskhet og populisme