28.047 egder har svart: Vanskelig barndom gjør det vanskelig å komme i jobb