Av 709 uttalelser om reguleringsplanen for Hove, er 99,3 % mot og 0,7 % for

foto