Som ordførere i Østre Agder blir vi urolige når vi leser sykehusets langtidsplan