Norsk strøm har ikke noe CO2-utslipp, men vi betaler som om vi har det