Til Canvas: Planene, konseptet og kvaliteten er utrolig bra, men plassen er feil

foto