Saltrød senter må utvikles i takt med den planlagte bydelsutviklingen

foto