Økte renter og høye energipriser treffer vann- og avløpsgebyrene hardt