Den torsdagen virket Høyre som et uforutsigbart næringsparti