Debatt: - Velgere som mangler utdanning kan bli et lett bytte for antidemokratiske populister