Nasjonalt er situasjonen som i 1814 eller 1905: Kritisk!

foto