«Hvordan behandler vi våre gjester? Åpner vi døra eller låser vi den?»