Susanne 17 år: Jeg vil hylle de ansatte på barneavdelingen