Hoveodden må ikke reduseres til en sårbar kulisse som slites ned av den kjøpekraftige og funksjonsfriske delen av befolkningen