Renholdsarbeidere fortjener mer i lønn enn klapping