Opplysningene fra juss-nettverket var egnet til å undergrave varslingen

foto