Lindrende behandling og aktiv dødshjelp må ikke settes opp mot hverandre