Skal folk respektere smittevernregler over tid, må tiltak som ikke fungerer oppheves

foto