En selvfølge at unge skal ha rett til å streike

foto