Mitt forslag til løsning på problemet med for mange biler på Kystveien

foto