Hele samfunnet MÅ forandre seg, og vi må senke kravene, ikke minst til oss selv