At Høyres bystyrerepresentanter i dag ønsker å kommersialisere Hove, er trist, men det er enda tristere at Arbeiderpartiet stiller seg bak denne kommersialiseringen