Kompetansen ligger hos fagfolk – ikke i sykehusveggene