Rekordpress på boligmarkedet – da trengs radikale virkemidler

foto