Ordførerens lukkede dører er en illusjon av åpenhet