Skoleskvisen i desember: Tradisjon eller inkludering?