Regjeringen underfinansierer sykehusene i Norge – også sykehuset i Arendal

foto