Alle skal kunne reise kollektivt, til en rimelig pris!