Boplikt og bomring kan gi en ønskelig utvikling

foto